10 gode råd til bålfadet

Vi har lavet en liste over 10 råd, som vi synes er gode at følge når du fyrer i et bålfad.

Vejledning til bålfad i haven

  1. Undgå at benytte bålfadet i stærk blæst eller tørre omgivelser.
  2. Sørg for at der er mindst 5 meters afstand fra bygninger, 15 meter fra brandfarlige og letantændelige stoffer og 15 meter fra bygninger med letantændeligt tag.
  3. Brug så vidt muligt kun kvalitets brænde i bålfadet.
  4. Pas på med ikke at fyrer for meget brænde ad gangen. Dette kan skabe en kraftig strålevarme, som kan antænde et tørt underlag. Hellere fyld lidt brænde på ad gangen.
  5. Sørg for at brændestykkerne ikke er for store, da de ellers kan falde ud af bålfadet og antænde omgivelserne.
  6. Vand eventuelt området under bålfadet før du tænder op. Bålfadet kan afgive brandfarlige opvarmning, som kan antænde underlaget.
  7. Undgå brandfarlige væsker til optænding og brug i stedet optændingsblokke.
  8. Hold altid opsyn med børn.
  9. Sørg for at der altid er vand i nærheden. Dette kan være i en vandkande eller en vandslange. Det skal altid være muligt at kunne slukke ilden.
  10. Forlad aldrig bålfadet, før ilden er slukket.